Oferta


Konsultacja psychologiczna oraz konsultacja psychologiczno-seksuologiczna

Konsultacja to jedno do trzech spotkań, podczas których masz możliwość poznania psychologa, przedstawienia swojego aktualnego problemu i podjęcia wspólnej decyzji dotyczącej ewentualnej dalszej pomocy. Może to być wstęp do terapii lub doraźna pomoc. Czasem sama konsultacja wystarczy, żeby spojrzeć na swoją sytuację z innej strony i znaleźć rozwiązanie.
Pamiętaj, że psycholog nie jest lekarzem, nie wykonuje badań i nie przepisuje recept, ale może się zdarzyć, że w celu dokładnego ustalenia przyczyny problemów (np. zaburzeń seksualnych), konieczne będą badania krwi lub badanie lekarskie (ginekologiczne, urologiczne, kardiologiczne, neurologiczne lub psychiatryczne).

Konsultacja jest skierowana do osób indywidualnych, dorosłych i młodzieży ponadgimnazjalnej.

Jedno spotkanie trwa 50 minut.
Cena: 100zł

 


Terapia TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach) oraz Terapia RTZ (Racjonalna Terapia Zachowań)

Podejście psychoterapeutyczne skoncentrowane na rozwiązaniu (Brief Solution Focused Therapy – BSFT) skupia się na określeniu i osiągnięciu przez klienta celu, który sobie stawia przy wykorzystaniu jego zasobów. Terapeuta akceptuje sposób patrzenia klienta na życie i pomaga mu znaleźć najbardziej optymalne rozwiązanie bazując na występujących w życiu klienta wyjątkach od sytuacji problemowych. Czas trwania procesu terapeutycznego nie jest ściśle określony, jednak jako psychoterapia krótkoterminowa, stara się ona osiągnąć wyznaczone przez klienta cele w jak najkrótszym czasie.
Główne założenia TSR brzmią:

  • Jeśli coś działa, rób tego więcej
  • Jeśli coś nie działa, rób coś innego
  • Jeśli coś się nie zepsuło – nie naprawiaj tego.

RTZ (Rational Behavior Therapy – RBT) to terapia wywodząca się z nurtów poznawczo-behawioralnych, pozwalająca wyeliminować nieracjonalne przekonania i zmienić niepożądane zachowania. RTZ daje narzędzie do samopomocy o bardzo szerokim zastosowaniu, którego efekty są szybko widoczne i długotrwałe.
Jest to metoda przeznaczona zarówno do osób przeżywających kryzys emocjonalny, jak i do nauczycieli, pracowników służby zdrowia i innych zawodów pomocowych. Stosowanie RTZ na sobie usprawnia komunikację, a także może być skutecznym elementem profilaktyki wypalenia zawodowego.

 

Zarówno Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, jak i Racjonalna Terapia Zachowań są skierowane do osób dorosłych i młodzieży.

Jedno spotkanie trwa 50 minut.
Cena: 120zł


Płatność gotówką (w razie potrzeby w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się 2 bankomaty – Pekao i BZ WBK)